Të drejtën familjareFamilja e ligjit (i quajtur edhe të drejtën martesore ose ligjin e dhunës në marrëdhëniet) është një zonë e ligjit që ka të bëjë me çështjet familjare dhe të brendshme të marrëdhënieve

Për kujdestarinë e fëmijës, shumë kombe kanë bashkuar Konventën e Hagës për Aspektet Civile të rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijës në mënyrë që të japë njohje të tjera të shteteve anëtare të kujdestarisë urdhra dhe për të shmangur çështjet e prindërve rrëmbim