Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


përfaqësimin në gjykatë - Përkthim në rusisht - shembuj anglisht Kundërt Kontekst


Këto skema mund të mbulojnë disa ose të gjitha këto: hetim fillestar kostot, taksat gjyqësore, tarifat e avokatit për këshilla dhe për të, mund të kualifikohen për ndihmë me shpenzimet nga fondet publike, ose të lirë ose me një kontribut sipas tij ose të saj do të thotë. mund të kualifikohen për ndihmë me shpenzimet nga fondet publike, ose të lirë ose me një kontribut sipas tij ose të saj do të thotë, duke përfshirë zbatimin e procedurës, përfaqësimi në paraprak nga-e-gjykatës për zgjidhjen e kontesteve, në qoftë se një procedurë e tillë është e themeluar me ligj ose me vendim gjyqësorNjë prej qasjeve efektive për uljen e shpenzimeve është bërë në dispozicion të mirë të cilësisë pro-bono ose të lira të shërbimeve juridike për Ata nuk janë të detyruar të raportojnë të dyshimta të transaksioneve, nëse dyshimi është i bazuar në të dhënat që u divulged në kuadër të këshillimit ligjor ose. Mesëm të ndihmës juridike përfshin të Shtetit të garantuar ndihmë nga një avokat në gjykatë, e cila përfshin hartimin e dokumenteve, të mbrojtjes dhe të rastit.