KREDI NDAJ MARRJES SË DEPO të FTOHTË Union Bank of India) Vlera e mallrave të bazuar në çmime nga më të afërt të qeverisë të miratuar mandi(APMC) në datën e disbursimit

Dokumentet si DPN, Peng marrëveshje, Deklarata e huamarrësit dhe Letra e vazhdimësisë kur fitohet është e vlefshme për vjet

Depo Pranimin e miratuar në favor të Bankës, Barra e shënuar në librat e depo, marrë në dorëzim letër është e nevojshme për çdo depo pranimin kundër të cilit financave do të bëhet.

Vulosje tarifë do të jetë në përputhje me normën e shtetit