Urdhri i Shkarkimit për Harry Potter FANDOM mundësuar ngaNjë Mënyrë për Shkarkim është një dokument zyrtar, duke e udhëzuar marrësit të lëshonte postin e Vdekjes mësues në Shkollën e Magji dhe Wizardry me efekt të menjëhershëm

Megjithatë, ajo nuk ka dhënë ose i atyre lejen për të dëbojnë Trelawney nga shkolla bazë, si autoriteti mbeti me Harrin, të cilën ai e lejon atë të mbetet

Më vonë atë vit, kur Umbridge u shkarkua nga Vdekjes veten, Sybil e shkarkimit që ishte anuluar, dhe ajo u kthye si Hamendje e mësimdhënësve