Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Urdhri i Shkarkimit për Harry Potter FANDOM mundësuar nga


Një Mënyrë për Shkarkim është një dokument zyrtar

duke e udhëzuar marrësit të lëshonte postin e Vdekjes mësues në Shkollën e Magji dhe Wizardry me efekt të menjëhershëm Megjithatëajo nuk ka dhënë ose i atyre lejen për të dëbojnë Trelawney nga shkolla bazë. si autoriteti mbeti me Harrin. kur Umbridge u shkarkua nga Vdekjes veten.

të cilën ai e lejon atë të mbetet Më vonë atë vit

Sybil e shkarkimit që ishte anuluar. dhe ajo u kthye si Hamendje e mësimdhënësve.