Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


U KONSULTUAR ME NJË AVOKAT


KONSULTIMI ME NJË AVOKAT Intervistë Avokati intervista e klientit të lidhur me situatën, duke u përpjekur për të identifikuar të dobishme fakteve juridike. Kur para thirrjes avokati do të kërkojë qartësimin e pyetjeve për të sqaruar problemin E biznesitBazuar në informacionin e mësipërm dhe dorëzuar dokumentet, avokati do të ofrojë duke premtuar zgjidhje. Propozuar nga avokati opsionet nga situata bazuar në e tij njohurinë profesionale dhe përvojën me parashikimin e problemeve dhe shpenzimet dy kohë dhe financiare. Këshilla ligjore, si këshillim ligjor, në varësi të dëshirave të klientit, mund të jepet edhe gojarisht dhe me shkrim.

Por këshillim ligjor falas mund të jepet vetëm me gojë, me shkrim si këshillim ligjor falas kërkon më shumë kostot e punës.

Nëse Keni nevojë profesionale ndihmë juridike, unë me kënaqësi Ju ofrojmë të shërbimit tim. Ju do të jenë në gjendje për të marrë këshilla profesionale bazuar në vite përvojë në penal, administrativ dhe e drejta civile. Unë do të të përgjigjem në të gjitha pyetjet, duke përfshirë online, dhe do të sigurojë më të favorshme zgjidhje për problemin Tuaj.