Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Të të ardhurave deklarata e të skemës


Të ardhurat deklarata skemë, në vitin ishte një amnisti skema e prezantuar nga Narendra Modi udhëhequr Qeverinë e Indisë si një pjesë e Bashkimit të buxhetit të unearth të zezë paratë dhe për të sjellë atë përsëri në sistemQë zgjasin nga qershor deri më shtator, skema dhënë një mundësi për të tatimit mbi të ardhurat dhe pasuria e tatimit të defaulters për të shmangur proceset gjyqësore dhe të bëhet në përputhje me deklarimin e pasurive të tyre, pagesën e tatimit në ta dhe një dënim prej rreth më vonë. Skema e garantuar imunitet nga ndjekja penale sipas të Ardhurave Tatimore të Veprojë, Pasuria e Tatimit të Veprojë, dhe Benami Transaksioneve (Ndalimi) të Veprojë, dhe gjithashtu siguroi se deklarata nën ajo nuk do të jetë subjekt i çfarëdo scrutinizes ose pyetje. miliardë lekë (US $. miliard euro), është shpallur nga një individ Mahesh Shah e Ahmedabad, Gujarat.