të regjistrimit të tokës — Përkthim në rusisht — shembuj anglisht Kundërt Konteksttë komuniteteve indigjene, nëse një komunitet është formuar zyrtarisht, vendi mund të jetë kusht që të jetë regjistruar sipas kolektive titulli

dhe mbajtja e regjistrave, kishte shkaktuar mosmarrëveshje dhe sulme të dhunshme, fueling tensionet në mes të kthehen refugjatët dhe rivendosur të Zhvendosur mbi tokë

Studimeve krahasuese lidhur me socio-ekonomike, karakteristikat e vendeve brenda temë»si një autoritar dhe transparent të sistemit, nën Osmanët ishte shumë i ngadaltë dhe shumë pak progres është bërë në lidhje me regjistrimin e tokës gjatë Mandatit Britanik periudhë apo gjatë periudhës së Jordanisë rregull para vitit.

dhe zakonet e matrilineal sistemit, që të parandalojnë gratë rurale nga qasja e tokës, të pasurisë dhe të kreditit dhe kapitalit