të drejtat e pronësisë mbrojtjen e — Përkthim në rusisht — shembuj anglisht Kundërt KontekstPër fat të keq, risitë në shkencë dhe teknologji kishte qenë monopolized nga sektori privat dhe kostoja e lartë e kërkimit dhe të, dhe zbatimi i kontratave, ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, kërkojnë të integrohen në ekonominë botërore, dhe për të siguruar një ambient i përshtatshëm për produktive diversifikimi dhe inovacionit