Të gjithë Avokatët në botë! Ligjore kafe me avokatët online.


Të bëjë një para pretendojnë online


Ju mund të bëni të holla kërkesën, nëse ju mendoni se një person ose organizatë që i ka borxh të holla dhe nuk do të paguajnë përsëri. Para marrjes së një kërkese, e kontaktit të personit ose organizatës në fjalë që të përpiqen për të zgjidhur çështja nga diskutimi apo ndërmjetësimitKërkesën tuaj, duke përfshirë emrin dhe adresën tuaj, do të dërgohet tek personi që ju thonë se ju ka borxh para. Ata do të merrni një shans për t'iu përgjigjur kërkesës tuaj. Para Pretendojnë Online.