TATIMORE AVOKATNJË TATIM AVOKAT

Avokat në tatimore mosmarrëveshjet (tatim avokat) është shumë e rëndësishme të lartë kualifikimi dhe përvoja të suksesshme e tatimit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Një avokat për tatimin e mosmarrëveshjeve (taksa jurist) ofron ndihmë ligjore, e cila ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshme të tatimpaguesit.

Shumica e mosmarrëveshjeve me autoritetet tatimore është debati për njohjen e pavlefshme (cancel) të tatimit njoftime-vendimet për të cilat janë shtesë e obligimeve tatimore.

Gjithashtu, taksa mosmarrëveshjet janë të mosmarrëveshjeve në lidhje me njohjen e pavlefshme (cancel) vendimet e organeve tatimore, nuk e përfshin shtesë detyrimet tatimore.

Edhe pse këto vendime nuk janë detyrimet tatimore shtesë, por ata gjithashtu do të sjellë pasoja negative për taksapaguesit

Të tilla mosmarrëveshjet përfshijnë mosmarrëveshje në lidhje me anulimin e vendimeve të shërbimit të taksave për anulimin e regjistrimit të pagues të tatimit mbi vlerën e shtuar.

Për klientin shumë e rëndësishme pasojë e shqyrtimit të një tatimi mosmarrëveshje, gjegjësisht anulimit të vendimit të shërbimit të taksave.

Të kualifikuar ligjor në tatimore mosmarrëveshjet në mënyrë të konsiderueshme rrit shanset Tuaj për të fituar një taksë mosmarrëveshje.

Çfarë janë tatim mosmarrëveshjeve.

Me një më të gjerë duke pasur parasysh marrëdhënia e tatimpaguesit dhe autoritetet tatimore duhet të flasin për taksa të konflikteve.

Koncepti i tatimit konfliktet më shumë kërkesa se tatimore kontesteve, si më të gjerë në konsideratë përfshijnë edhe rastet e ndërveprimit nuk kanë të bëjnë me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të tilla. Për shembull, në bashkëveprim me autoritetet tatimore kur kryejnë inspektim tatimor, pas marrjes së kërkesës për të dhënë dokumente ose telefononi në policisë tatimore.

Natyra e tatimit të mosmarrëveshjeve qëndron në konflikt të interesave të biznesit dhe autoriteteve tatimore

Biznesi dëshiron të paguajë të arsyeshme të taksave.

Organet e shërbimit të taksave janë duke u përpjekur të vështirë për të zbatuar një plan për grumbullimin e taksave në buxhet, pavarësisht një biznes të vërtetë mundësi të paguajë taksat.

Që nga autoritetet tatimore me autoritet, pjesën më të madhe të taksave e kontesteve lidhur me njohjen e pavlefshme (cancel) vendimet e organit tatimor për një tatim paguesit.

E më e zakonshme në mesin e zgjidhjeve të autoritetet tatimore tatimor njoftim-vendimi, mbi bazën e të cilave detyrimet tatimore shtesë