Vendngjarje

Një skenë krimi është ndonjë vend që mund të jenë të shoqëruara me një krimit të kryer. Krimi skena të përmbajë të dhëna fizike që është e rëndësishme për një hetim penal. Kjo dëshmi është e mbledhura nga vendngjarje hetuesit (CSIs) dhe të zbatimit të Ligjit. Vendndodhja e një skenë krimi mund të jetë vendi ku krimi i ndodhur ose mund të jetë ndonjë zonë që përmban dëshmi nga krimi tv. Skena nuk janë të kufizuar vetëm në një vend, por mund të jetë çdo person, vend ose send që lidhen me kriminale sjelljet që ka ndodhur. Pas një skenë