USHTARAKE AVOKAT

USHTARAKE AVOKAT Shumica e qytetarëve të takohet me akuzat e pabazuara të shmangies së tyre ushtarak. Shumë njerëz e nënvlerësojnë këtë situatë, duke pasur parasysh se çdo gjë në fund do të jetë në RREGULL. Por mos e nënvlerësuar situatën me ikje nga detyra ushtarake. ligji parashikon administrative dhe penale të detyrimit në lidhje me këtë Në rastin më të mirë, duke refuzuar për të qëndruar në ushtarake të divizionit për njoftimin, sipas këtij neni, të rekrutuar mund të marrë një gjobë. Më problematike situata, ju mund të ndiqet penalisht për shumë artikuj të ndryshëm. Në rastin më të keq,

USHTARAKE AVOKAT

USHTARAKE AVOKAT E parë Jag shkollës në Rusi u hap në tremujorin e parë të shekullit XVIII. Data e paraqitja e saj konsiderohet të jetë PRILL Ky institucion është një vazhdim logjik i formimin e vendit e rregullta të ushtrisë dhe të Flotës. Pastaj origjinën ushtarake drejtësisë dhe ushtarake profesionin ligjor. E gjithë kjo ka çuar në nevojën urgjente ushtarake të specialistëve të tillë subspecialties si ushtarak Fiscals, auditorët dhe prokurorëve. Ndërsa njerëzit në këtë profesion nuk janë vetëm të njohur me të zakonshme të ligjit, por edhe të saktë të interpretojnë dhe të zbatojnë specifike statutet, rregulloret, nenet. Për