Trashëgimi, pa i do: praktikë e aplikimit

Shpesh ndodh që një personi të vdekur dhe nuk ka lënë pas vetes. Kjo mund të ndodhë në disa raste: ose personi nuk kanë kohë për ta bërë këtë në jetë, apo të vdekur, është krejtësisht në përputhje me rregullat që janë vendosur nga ligji. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojë çështjen se si të trashëgojnë pa një vullnet. Gjykata mund të vendosë që Disa ose disa persona (të afërmit) nuk kanë të drejtë të marrin një pjesë e vdekur e pronës. Arsyet janë të dëm testator gjatë jetës së tij, mos-pagesën e alimentacionit apo mos-përmbarimit të kujdesit, nëse