Të të ardhurave deklarata e të skemës

Të ardhurat deklarata skemë, në vitin ishte një amnisti skema e prezantuar nga Narendra Modi udhëhequr Qeverinë e Indisë si një pjesë e Bashkimit të buxhetit të unearth të zezë paratë dhe për të sjellë atë përsëri në sistem. Që zgjasin nga qershor deri më shtator, skema dhënë një mundësi për të tatimit mbi të ardhurat dhe pasuria e tatimit të defaulters për të shmangur proceset gjyqësore dhe të bëhet në përputhje me deklarimin e pasurive të tyre, pagesën e tatimit në ta dhe një dënim prej rreth më vonë. Skema e garantuar imunitet nga ndjekja penale sipas të Ardhurave