Të Sigurimeve të jetës në Punë MetLife

MetLife ka rënë në dijeni të një fundit phishing sulm kundër disa nga klientët tanë. ‘Phishing»është një përpjekje mashtruese për të marrë një individ të dhënat personale, shpesh përmes një email mashtruese, tekst ose online të tjera të komunikimit. Mbajtjen e informacionit tuaj personal i sigurt është një prioritet i lartë i MetLife. Kjo është arsyeja pse ne ju inkurajojmë që të marrë masa paraprake për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, dhe pse ne nuk kërkoj nga ju për të verifikuar tuaj personal ose informacionin e llogarisë me anë të postës elektronike, mesazh me tekst ose në internet. Nëse