Të makinës Pa Licencë

Ngarje pa një leje të paligjshme në çdo shtet, por shumica e shteteve të bëjë dallimin në mes të veprojnë një makinë pa patentë të vlefshme makine dhe ngarje të automjetit pa dëshmi e një patentë shoferi (të tilla si kur një shofer arrin të fizikisht të kryejë tij ose të saj të vlefshëm patentë shofer). Ndërsa ju nuk do të jetë arrestuar thjesht për dështimin për të rrëmbyer portofolin tuaj para se të marrë pas timonit, kjo është një shumë më serioze për vepër penale për të përzënë me dije se licenca është pezulluar ose përndryshe është e pavlefshme.