Të Drejtën E Autorit Regjistrimit

Të drejtën e autorit siguron mbrojtje për veprat origjinale të autorësisë, në mënyrë më specifike»forma e materialit shprehjes.’ Edhe pse nuk ishin më parë të ndryshme kërkesat për të marrë mbrojtjen e autorit, nën aktuale të SHBA ligjet e autorit, një punë merr mbrojtjen e autorit automatikisht kur ajo e fiksuar në një formë të prekshme. Aktualisht, e drejta e autorit e regjistrimit dhe të njoftimit të drejtës së autorit nuk janë kushtet për mbrojtjen e autorit, por ky proces ofron një sërë avantazhesh. Ky artikull do të diskutojnë përparësitë e të drejtave të autorit regjistrimit dhe datën kur regjistrimi