Të cilat Janë të Borxhit të Koleksioneve dhe Si mund Ata të Ndikojë në Ju

Sipas Komisioni Federal i Tregtisë dhe Konsumatorit Mbrojtjen Financiare të Byrosë, mbledhësit e borxhit janë një nga më janë ankuar për bizneset dhe me arsye të mirë. Disa njerëz kanë përvoja pozitive kanë të bëjnë me borxhin mbledhësit. Madje të rralla e bukur ata mund të jetë një telash, edhe në qoftë se vetëm për faktin se ata janë duke kërkuar për të holla. Pas borxhet janë bërë seriozisht me vonesë, ajo është zakonisht më e lirë për bizneset për të përdorur mbledhësit, kështu që kjo nuk është e mundshme që të borxhit mbledhësit janë duke shkuar kudo shpejt. Një