Si të bëjnë protokollin fakultativ metodat

By default, të gjitha metodat e listuara në një të Shpejtë të protokollit duhet të implementohet në një konform lloji Opsioni i parë është për të shënuar tuaj duke përdorur protokollin obj atribut Ndërsa kjo do të thotë se mund të miratohet vetëm nga klasa, kjo nuk do të thotë që ju të shënojë individuale metodat si fakultative si kjo: Nëse është e mundur, mundësia e dytë është zakonisht më e mirë: shkruani albumit të implementimit të fakultative metodat që nuk bëjnë asgjë, si kjo: mos harroni, opsionale metodat ekzistojnë për shkak se ju mund të japin të ndjeshme default