SHOQATA E AVOKATËVE

KOLLEGIYA ADVOKATOV Nuk ka nevojë për panik. Ju keni një të vështira të jetës gjendja. Nuk është një problem në ligj Nevojë për ndihmë juridike. Mos u frikësoni, ne do të ju ndihmojë për të kuptuar. Duke përdorur faqen tonë, ju mund të kontaktoni penale të të pandehurve dhe avokatëve të Kolegjiumit të avokatëve apo të avokatëve në një qytet tjetër, për të marrë këshillim ligjor në rast të urgjencës, pa lënë në shtëpi. Mos harroni Nëse ju keni një të vështira ose të diskutueshme situata ligjore, nëse ju e kuptoni se ju nuk mund ta bëjë këtë vetëm, më

SHOQATA E AVOKATËVE

KOLLEGIYA ADVOKATOV BORDI e AVOKATËVE të kosovës është një organizatë jofitimprurëse me bazë në anëtarësim dhe për të vepruar në bazë të Statutit të miratuar nga themeluesit e saj, dhe t’i bëjë ata të Fondacioni marrëveshje. LIGJORE KOMPANI e krijuar nga avokatët të cilët kanë marrë statusin e një avokati dhe të kesh mundësi për t’u angazhuar në avokim si individuale dhe si pjesë e ligjit të zyrës LIGJORE e KOMPANISË është një organizatë jo fitimprurëse që është subjekt i rregullave të legjislacionit civil në organizatat jo-fitimprurëse. LIGJORE e KOMPANISË janë organizatat jo-fitimprurëse, e themeluar për të mbrojtur të drejtat