Shitjet Marrëveshje në Formë të Lirë Kontratës për shitblerje (NA) Ligji Depot

Një Shitje të Marrëveshjes, e njohur edhe si një Shitje të Kontratës ose Shitjet e Mallrave të Kontratës, është përdorur për të përcaktuar kushtet e një transaksioni në mes të dy palëve. Kur krijimin e Shitjet e tuaja Marrëveshje, në mënyrë të qartë përshkruajnë artikulli apo shërbimi. Kjo duhet të përfshijë një fizik përshkrimi dhe sasia që shitet. Në një kontratë shërbimi, ju do të duhet për të përcaktuar një plan pagese. Këtu janë vendime që duhet të bëni: të Depozitojë një sasi të caktuar të parave që një blerës i jep një shitësi si siguri që ata do të