Sa për të Bërë një Regjistër Pranimin Chron

Klientët tuaj shpesh kanë nevojë për faturat për mallrat apo shërbimet që ata blejnë. Një faturë ofron fizike dëshmi e një blerjes dhe pagesës. Përveç kësaj, klientët tuaj mund të dëshironi të pranuara për të vërtetuar punonjës shpenzimet ose zbritjet ata deklarojnë në tatime. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë e mundur për anën e klientit një faturë të automatikisht të shtypur nga një arkë. Për shembull, jashtë shitjes përfaqësues që pranojnë pagesa nevojë për një alternativë. Madje edhe nëse të gjithë e klientit tuaj të pranuara janë të krijuara automatikisht, sistemi mund të shkojë poshtë. Të jenë të përgatitur për