Regjistrimi hapat — të KORPORATAVE PUNËVE KOMISIONIT

Të paraqesë kopjet origjinale të dokumenteve të ngarkuar në hapin (Formulari CAC, MEMART, etj.) për CAC zyrës ju ka zgjedhur në këmbim për certifikatën tuaj dhe të Certifikuar të Vërtetë kopje të dokumenteve. së bashku me Memorandum dhe Nenet e Shoqatës (MEMART), të njohur formën e identifikimit për Drejtor(s) Subscriber(s) dhe Sekretari. Ngarkoni dokumentet e skanuar për përpunim Komisioni është i detyruar të marrë miratimin e Avokatit të Përgjithshëm të Federatës para regjistrimit të Kompanisë Limituar nga Garanci. Deklarata duhet të tregojnë se të paguar-up kapitalit të shoqërisë si në datën e aplikimit është jo më pak se për qind