QEVERIA AVOKATËT

AVOKATËT E QEVERISË E drejta për ndihmë ligjore të kualifikuar për qytetarët e fiksuara në Kushtetutë. E drejta e prokurorit mund të ushtrohet nga secili, pa marrë parasysh e tij të mundësive financiare. Në mungesë të fondeve për avokat, ajo është dhënë nga shteti Megjithatë, gamën e shërbimeve të një shteti të avokatit është i kufizuar dhe kualitetit të tyre është në përputhje me të vogël të rrogës që ai merr. Si rregull, avokati i shtetit kërkon që të hyjmë në private të klientit të marrëveshjes, për një tarifë shtesë për të kryer të caktuara të sigurisë në veprime. Në