Psikiatrike vlerësimit

Një vlerësim psikiatrik ose psikologjik shqyrtimit, është procesi i mbledhjes së informatave në lidhje me një person brenda një sherbimit psikiatrik, me qëllim për të bërë një diagnozë. Vlerësimi zakonisht është faza e parë e një trajtimi të procesit, por psikiatrike vlerësimet mund të jenë të përdoret për disa qëllime ligjore. Vlerësimi përfshin sociale dhe të dhënat biografike, vëzhgimeve të drejtpërdrejta, dhe të dhënave nga specifike teste psikologjike. Kjo është zakonisht kryhen nga një psikiatër, por ajo mund të jetë një multi-disiplinore proces që përfshin infermierë, psikologë, profesionale terapist, punëtorët social, dhe të licencuar profesionale të këshilltarëve. Një vlerësim psikiatrik