përgjegjësinë disiplinuese — Përkthim në rusisht — shembuj anglisht Kundërt Kontekst

e një gjyqtari, përcaktimin e një disiplinore veprës dhe të masave disiplinore, dhe në kryerjen e procedurave disiplinore, dhe krijimin e organeve për zbatimin e procedurës disiplinore e zyrtarë të Ministrisë së punëve të Brendshme dhe e burgut të administratës, me detyra të veçanta, që hyri në fuqi më tetor të vitit