Përgjegjësia për Abuzive apo Ofenduese Gjuhë Ligjore që Përputhen me Ligjin e Bibliotekës

Civile, detyrimet mund të jenë të imponuara mbi një person i cili me dashje ose nga pakujdesia e përdor abuzive apo ofenduese gjuhën mendore që shkakton ankth tek personi tjetër. Edhe pse kërkesa për dëmshpërblim nga abuzive apo ofenduese gjuhën bie nën më të përgjithshme, kërkesa e qëllimshme shkaktimin e vuajtje emocionale, ka rregulla të veçanta që kanë të bëjnë për këtë shkak të veprimit. Jo të gjitha shtetet që e njohin këtë pretendim si një të veçantë shkak të veprimit. Disa shtete kërkojnë që kjo kërkesë të jetë e shoqëruar nga disa të tjera actionable veprim të gabuar, të