PËR TË KONSULTOHENI ME NJË PENAL MBROJTJES ME AVOKAT

KONSULTOHUNI ME NJË PENAL AVOKATI MBROJTJES Penale avokati kërkon jo vetëm recidivists. Jeta është e tillë, që të bëhen të pandehur në një rast penal dhe të gjithë mund dhe pafajësinë e tij ende do të duhet për të provuar. Këto janë realitete, pavarësisht nga fakti se parimi themelor i drejtësisë penale është parimi i prezumimit të pafajësisë. Zhvillime të tilla janë një qytetar i mirë shpesh nuk është e gatshme Si të merrni nga të çështjes penale me më së paku ndikim, pa rrezikuar tuaj personale reputacion. Së pari, në qoftë se ju sjellë një vepër penale apo në