Për dorëzimin e një deklarate të pretendojnë të gjykatës së arbitrazhit. Rregullat e hartimit të deklaratës së kërkesës, të rendit dhe afatet e dorëzimit, shteti detyrë

Dorëzimi i deklaratës së kërkesës për të gjykatës së arbitrazhit -një proces që duhet të merren me shumë përgjegjësi. Është e këshillueshme që të përfshijë në këtë rast, një specialist i mirë në fushën e jurisprudencës, pasi që kërkesat e përcaktuara nga arbitrazhit gjyqtarëve për të pjesëmarrësit janë mjaft të larta. Më të vogël të mbikëqyrjes, gabim apo keqkuptim i situatës mund të rezultojë në refuzimin për të kënaqur e pretenduar pretendon. Gjyqësori në fjalë është e specializuar. Ata merren ekskluzivisht me kontestet që lindin në mes të subjekteve afariste. Që është, palët në arbitrazhit raste mund të jetë vetëm