Penale Avokat — Përshkrimin E Detyrave Të Punës, Arsimit, Pagave, E Punësimit

Ligji penal është organi i ligjit që përcakton penale të sjelljes dhe rregullon dënimin për të pandehurit. Ajo përfshin një sistem i rregullave juridike që janë në vend për të penguar padrejtë mirësjelljes dhe të mbrojë shoqërinë. Statutet janë miratuar nga të dyja shtetërore dhe federale legjislacionit duke e bërë atë një kompleks fushën e ligjit. Individëve të cilët i shkelin këto ligje të përballet me pasoja të rënda, dhe shpesh kërkojnë ndihmën e një penal avokat. E drejta penale e bën të caktuara të sjelljeve të paligjshme dhe të çdo shtet përshkruan sjelljet që është konsideruar si një krim.