PASURIVE TË PLANIFIKIMIT AVOKAT

NJË AVOKAT NGA TRASHËGIMIA Pyetjet në probate raste të mbuluar një pjesë të kodit civil, pra, të trashëguar gjykata rast janë konsideruar si një nga më të vështirë në praktikë të probate avokatët. Nga gjykatat kur duke pasur parasysh trashëgiminë e kontesteve zgjidhen me njohjen e vullnetit të pavlefshme, pranimi i pronësisë me trashëgim, rivendosjen e humbura afati i fundit për pranimin e trashëgimit, ndarja e trashëguar pasurinë në mesin e trashëgimtarëve, të krijuar fakt të pranuar në trashëgimi, dhe të gjitha këto çështjet e trashëgimisë, të shoqëruar nga një avokat dhe do të zgjidhet në gjykatë. E pasurive të