Pagesën E Alimentacionit

Një alimentacionit pagesa është një periodik e para-përcaktuar shuma e dhënë për të një bashkëshorti ja apo ish-bashkëshorti ja në vijim një ndarje ose divorc. Alimentacionit është një detyrim për të bërë pagesat për asistencë ose për mirëmbajtje një alimentacionit pagesa aktuale të shumës së paguar për të përmbushur obligimin. Kur një çift të martuar bëhet ligjërisht të ndarë apo divorcuar, gjykata mund të përcaktojë, apo disa mund të bien dakord për detyrimin ligjor të një të individëve për të siguruar të holla të tjera për të siguruar llojin e mbështetjes financiare në të cilën ai ose ajo ka bërë