Në pronësi shtetërore

Në pronësi shtetërore (i quajtur edhe pronësia publike dhe qeveria e pronësisë) është në pronësinë e një industri, pasuri, ose ndërmarrjeje nga ana e shtetit ose të një organi publik që përfaqësojnë komunitetin si për dallim të një individi apo private të partive. Pronësia publike në mënyrë specifike i referohet industritë shitjen e mallrave dhe të shërbimeve të konsumatorëve dhe ndryshon nga të mirat publike dhe shërbimet qeveritare të financuara nga qeveria e përgjithshme të buxhetit. Pronësia publike mund të bëhet në nivel kombëtar, rajonal, lokal apo komunal nivelet e qeverisë ose mund t’i referohet jo-qeveritare pronësia publike është dhënë