Ndryshimin e emrit për Pasaportën AMERIKANE të Saktë apo një Shtypje ose të Dhënat e Gabimit

A keni nevojë për të korrigjuar ose të rinovuar pasaportën AMERIKANE për shkak të një emri të ndryshuar, të dhënat e gabimit, apo gabim shtypi? Marr temën më poshtë për të mësuar se si. Procesi për të ndryshuar emrin tuaj pasaporta juaj ndryshon në varësi të situatës tuaj. Nëse ju nuk jeni të ligjshëm për të rinovuar pasaportën tuaj me e-mail duke përdorur Formularin DS, ju duhet të aplikoni në person. Ju lutemi paraqisni: Një pasaportë të lëshuar me një të dhënave gabim (p.sh. emrin, gjininë, apo vendi i lindjes) apo gabim shtypi (p.sh të dhënave, është zhdukur në biografik