Ndryshimet në legjislacion

Për një më të këndshme përvojë të mësuarit, ne rekomandojmë që ju të studioni celular-miqësore ribotuar version i këtij kursi. Çfarëdo mase, menaxhimi duhet të sigurojë përputhjen si një e mirë kolektive e qytetarëve dhe për të shmangur të kushtueshme gjyqësore për jo-pajtueshmërisë. Organizata duhet të jetë në përputhje me Federale dhe Shtetërore të Legjislacionit në lidhje me mënyrën se si ata veprojnë dhe të drejtuar biznesin e tyre. Të ndryshme legjislative enactments mbulojnë fusha të lidhura me punonjës të marrëdhënieve, diversitetin në vendin e punës dhe mundësive të barabarta të punësimit(EEO), afirmative dhe sigurinë dhe shëndetin në punë. Më