Ndihmë Juridike Falas Ushtarake

Nëse keni nevojë për të shkruar juaj do të, janë duke nënshkruar një kontratë qiraje, ose keni nevojë për një prokurë të posaçme ose të noterizuar të nënshkrimit, atëherë ju duhet ndihmë ligjore, dhe të mirë të të gjitha ushtarake servicemembers dhe familjet e tyre kanë qasje në ndihmë juridike, absolutisht falas. Në përgjithësi, ndihmë ligjore është dhënë për grupet e mëposhtme: Ushtria Avokatët janë quajtur Gjyqtari avokatëve të kosovës (JAG). JAGs mund të ofrojë ndihmë ligjore dhe jo-ligjore çështjet duke filluar nga blerja një makinë të marrë me qera një apartament të blerë një shtëpi, paguajnë taksat, ose me