Ndërkombëtar Të Makinës Leje

Një ndërkombëtar të makinës leje (IDP), shpesh (gabimisht) të referuara si një ndërkombëtar me leje drejtimi (IDL), është çdo të vlefshme, ligjore dokumentit të identitetit që i mundëson bartësit të përzënë një private të mjeteve motorike në ndonjë vend apo juridiksion i cili e njeh këtë dokument. Të jetë e vlefshme e PZHBV-ve duhet të jetë i shoqëruar nga një i vlefshëm patentë shoferi i lëshuar në aplikuesit vendi i banimit. Ndërkombëtare lejet e vozitjes të lëshuara nga ndonjë parti që nuk ka autoritet për të bërë kështu janë konsideruar të pavlefshme. Një ndërkombëtar të makinës lejes është i pavlefshëm