Ndarjen e Pasurisë në Divorc të Pandehurve

Në divorc, pronës, ndarja mund të jetë pothuajse aq angst-provokimin si në marrjen e vendimeve që merr kujdestarinë e fëmijëve. Dhe si çështjet e kujdestarisë, çiftet ose mund të punojnë jashtë në mes vete dhe të avokatëve të tyre ose të marrë shanset e tyre për me gjyqtarin. Prona që është konsideruar si një produkt i martesës (dhe, prandaj, një lojë e ndershme të ndahen në mes të një divorci çift) përfshin rrogat e fituara gjatë martesës, në pronën e paluajtshme (shtëpi dhe tokë), të blerë gjatë martesës, në sendet personale të tilla si mobilje dhe makinave, dhe madje edhe