Martesa sociale dhe ligjore fenomen. Në mënyrë që të martesës

Historia e shenjtë të bashkimit ka rrënjë të thella Qëllim i martesës është përshkruar në Bibël Nga Dhiata e Vjetër herë, betrothal ishte një vullnetar në bashkimin e një burri dhe një gruaje që mori një të ndërsjellë dhe vendimi i vetëdijshëm për të jetuar së bashku dhe në harmoni me standardet e Perëndisë. Nga fjala ‘normave’ ne do të thotë parimet e së drejtës familjare, të përcaktuara në Shkrimet e Shenjta. Çuditërisht, për të gjithë kompleksitetin e pajisje të përshkruara në legjislacionin e shumë vendeve dhe nuk ka definim të qartë të martesës. Kjo është për shkak pikërisht për