Martesa Përcaktojnë Martesën në Fjalor

Martesa përkufizimi, (në përgjithësi) të gjitha format e llojllojshme të ndërpersonale bashkimit të vendosur në pjesë të ndryshme të botës për të formuar një kontekstin familjar lidhje që është e njohur ligjërisht, fetare apo shoqërore, të lejimit të marrin pjesë partneret e ndërsjellë bashkëshortore për të drejtat dhe përgjegjësitë, dhe duke përfshirë, për shembull, të gjinive të kundërta martesës, martesën e të njëjtit seks, martesës, dhe të rregulluar martesën: Antropologet them se disa lloj i martesës është gjetur në çdo njohur shoqëria njerëzore që në kohët e lashta