Llogaritja e kompensimit për shkarkim

Më të shkarkohet ose shkarkohet me punonjësit, si dhe kontabilistëve të cilët janë të angazhuar në ngarkim ato të holla, janë të shqetësuar në lidhje me pyetje me të cilat ata përballen gjatë kalkulimit të kompensimit për shkarkim. Këtu gjithçka është mjaft e thjeshtë, dhe në qoftë se ju ndiqni udhëzimet në detaje, atëherë secili i punësuar ka mundësinë për të llogaritur mbi tij se sa shumë ai do të marrë mbi shkarkimin. Në të cilin rast duhet të kompensimit të jenë paguar në mënyrë të plotë për të papërdorura pushime. Së pari, vlen të themi se në mënyrë për