Lista e ligjit shkollat e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të amerikës Gjykatës Supreme të Drejtësisë

Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara nuk do të kërkojnë që çdo federale gjyqtarët kanë ndonjë të veçanta arsimore ose të karrierës sfond, por punën e Gjykatës përfshin komplekse pyetje të ligjit — duke filluar nga e drejta kushtetuese e drejta administrative ligji për admiralty të ligjit dhe consequentially, një arsimim ligjor është bërë de facto parakusht për emërimin në Gjykatën e Lartë. Para ardhjes së një ligji modern shkollat në Shtetet e Bashkuara të amerikës, gjyqtarët, ashtu si shumica e të pandehurve të kohës, e kryer studime ligjore nga ‘leximit të ligjit’ (studiuar nën dhe duke vepruar si një fillestar