LIGJI PËR FAMILJE

AVOKATI PËR FAMILJEN E PUNËVE Avokati për familjen e Punëve të kryer analiza e situatës mund të ndihmojë jo vetëm këshillim ligjor, por për të siguruar shërbimet ligjore në komplekse për të arritur rezultat në këtë rast Mosmarrëveshjet familjare mund të jenë drejtpërdrejt relevante për secilin prej nesh. Përveç kësaj, një grindjeje familjare është gjithmonë e vështirë në aspektin moral, për të gjitha palët e grindjes A shpërbërjen e një martesë ose për një marrëveshje prenuptial, marrëveshja për ndarjen e pasurisë në mes të bashkëshortëve apo ish-bashkëshortët, përcaktimi i rendit të komunikimit me fëmijët, përfaqësim në gjykatë dhe të tjerë