Kufizimi Periudhë për Shërim të Borxheve

KUFIZIM TË PERIUDHËS PËR RIMËKËMBJEN E BORXHEVE. Kufizimi për të përshtaten apo të aplikimit për rimëkëmbjen e borxheve të: — Në para të gatshme kredi llogari nuk janë debits dhe kredi dhe llogari janë running. E Claytons Rregull vlen dhe depozita parë nga huamarrësi është aplikuar për të kënaqur parë ose tërheqja nga ana e klientit. Kufizimi për shërimin e të papaguar shumën në para të gatshme kredi llogaria është vjet nga hera e fundit depozitave bërë nga huamarrësi në llogarinë e dhënë e paguar në shqip është në dispozicion me bankën. Qëndrimi është i njëjtë si deri më tani