Kthimi i Politikave dhe Rimbursimet

Gati çdo konsumatori ka kthyer blerë një artikull për një kthim të, exchange, ose kredi dyqan të paktën një herë. Përvoja zakonisht është mjaft e qetë, ndonëse ndonjëherë të kthehet nuk shkojnë mënyrë, ne do të doja ta. Por, ndërsa tregtarët nuk janë të nevojshme për të pranojë kthimin (nëse ka një të metë, në të cilin rast kjo mund të mbulohen nga një garanci të nënkuptuar), disa ligje të qeverisur zbulimin e rimbursim dhe kthimi i politikave. Informacioni i mëposhtëm mbulon bazat e rimbursimeve dhe kthimin në politikat në përgjithësi. Shih ‘Produkt Garanci dhe të Kthehet’ për artikuj të