Kthim i taksave — Shtetet e Bashkuara të amerikës

Deklaratat tatimore në Shtetet e Bashkuara të amerikës janë raporte të paraqitet pranë Shërbimit të Brendshëm të Ardhurave (IRS) ose me shtetëror ose vendor mbledhjen e taksave agjencia (Kaliforni Ekskluzivitet Tatimore Bordit, për shembull), përmban informacion të përdoret për të llogaritur të tatimit në të ardhurat apo taksat e tjera. Kthimet tatimore janë përgjithësisht të përgatitura duke përdorur formularët e paraparë nga IRS apo të tjera të zbatueshme të tatimit të autoritetit. Sipas të Ardhurave të Brendshme Kodi i kthimit mund të klasifikohen ose si deklaratat tatimore ose informacion të kthimit, edhe pse termi ‘tatim kthimi’ është përdorur ndonjëherë për