Krimeve Të Rënda Akt

Të Rënda të Krimit të Veprojë është një Akt i Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar që bën disa ndryshime rrënjësore në anglisht të drejtës penale. Në veçanti, ajo krijon një të re skemën e krimit të rëndë parandalimin e urdhrave të irrituar krimit në Angli dhe Uells dhe në Irlandën e Veriut, e zëvendëson përbashkët ligjit krimi i nxitje me një ligj të veprës për të inkurajuar ose ndihmuar krimit, bën një dispozitë lidhur me zbulimin dhe shkëmbimin e informacionit në mënyrë për të parandaluar mashtrimin, dhe shfuqizon Pasurive të Rimëkëmbjes Agjencia e krijimit të një regjim të ri për