Kontrata e shitjes së makinave

Shumë shoferët janë të angazhuara për herë të parë duke blerë një makinë, kështu që ata nuk mund të di të gjitha hollësitë e këtij procesi. Makina blerjen dhe shitjen e kontratës janë të nevojshme për përmbushjen e transaksionet e blerjes ose shitjes së këtij apo atij automjeti. Në pajtim me këtë marrëveshje, ka disa detyrime për secilën nga palët pjesëmarrëse në përfundim të transaksionit, dhe në përmbushjen e këtyre kërkesave, është e obligueshme për të gjitha palët e kontratës. Kontrata e shitjes së makinave parashikon se një nga palët është e detyruar të japin automjeteve të partisë tjetër, që