KONSULTIMI I NOTERIT

KONSULTIMI I NJË NOTERI Këshilla ligjore është vetëm pjesë e procesit të ndihmës juridike. Jo gjithmonë këshilla ligjore në gjendje për të zgjidhur problemin e aplikuar për të, por në qoftë se është dhënë për një specialist inteligjente, gjithmonë është e saktë sekuencë e veprimeve në një situatë të caktuar. Këshilla është këshilla të ekspertëve Këshilla ligjore është këshilla avokat. Qytetarët tanë përfaqësojnë shërbimet e avokatëve, juristëve. Për shembull, Amerikanët, apo Europianët, të cilët përdorin shërbimet e avokatëve për shekuj me radhë, me ndihmën e një avokati është një mënyrë e jetës. E natyrshme për ata që kanë një personale