KËSHILLËN

KËSHILLA Me profesione të tjera është më e komplikuar Kështu që, menjëherë pas diplomimit, për të bërë një noteri nuk do të funksionojë. Ky pozicion është caktuar për qytetar me të lartë juridik të arsimit, të trajnuar për një periudhë prej jo më pak se një vit në shtetin zyre noteriale ose private noteri, kaloi një provim kualifikues dhe duke pasur një licencë për të aktiviteteve noteriale. Për të bërë një Prokurori, është e nevojshme jo një vit për të punuar si asistent i Prokurorit ose kërkues. Pasi që ajo është e mundur për të marrë postin e Zv Prokurorit